Waldorfska tradycja

Tradycja szkół waldorfskich

Gimnazjum społeczne nr 31 w Warszawie nawiązuje do długiej tradycji szkół waldorfskich, które już od prawie stu lat rozwijają się w Europie i na świecie.

 

Bezpieczeństwo

W szkole jest spokojnie i bezpiecznie - nie ma przemocy, narkotyków, papierosów, ani alkoholu. Klasy w naszym gimnazjum są mało liczne, umożliwiające indywidualną opiekę i wszechstronny rozwój młodych ludzi.

 

Atmosfera

Szkoła znana jest z bardzo przyjaznej atmosfery. Udało się nam ją stworzyć dzięki współpracy z rodzicami i bogatemu życiu społecznemu. Organizujemy święta szkoły, wycieczki. imprezy plenerowe i jarmarki szkolne. Znamy się wszyscy bardzo dobrze i mamy do siebie zaufanie. Uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc, nawet w trudnych sprawach życiowych.

 

Nauka

Nauka w naszym gimnazjum odbywa się w trzytygodniowych cyklach przedmiotowych, rozłożonych w czasie tak, by wiadomości z różnych przedmiotów się uzupełniały. Zakres tych wiadomości jest często dużo szerszy niż podstawa programowa.

 

Nauczyciele

Nauczyciele w naszej szkole są świetnymi fachowcami, ale również pedagogami z zamiłowania, co sprawia, że z ochotą wspierają swoich uczniów i pomagają rozwijać ich talenty i zamiłowania.

 

Sztuka

Bardzo ważną rolę pełnią w naszym gimnazjum przedmioty artystyczne. W szkole dzieci mają do dyspozycji m.in. chór, zespół instrumentalny, zespoły taneczne i kółko teatralne. Dzięki tym zajęciom dzieci mogą nie tylko rozwijać swoje pasje, ale również przy okazji występów międzyszkolnych spotykać się z dziećmi o podobnych zainteresowaniach z innych części kraju.

 

Wymiany kulturowe

Jako szkoła waldorfska utrzymujemy kontakty z innmi tego typu placówkami w Europie, m.in w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W ramach spotkań międzyszkolnych uczniowie odwiedzają się nawzajem.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch

W naszym gimnazjum promujemy system zdrowego odżywiania. Dzieci mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Zajęcia sportowe realizowane są na hali sportowej, boisku szkolnym, w okresie zimowym na pobliskim lodowisku.

 

Rodzice

W naszej szkole istotną rolę przypisuje się współpracy z rodzicem/opiekunem dziecka. Współpraca ta może przybierać różne formy, np.

  • Spotkania klasowe
  • Kontakty z wychowawcą, indywidualne rozmowy
  • Spotkania z nauczycielami przedmiotowymi w ramach dni otwartych (jeden dzień w miesiącu)
  • Uczestnictwo w życiu szkoły - święta szkoły, imprezy plenerowe pomoc i organizacja w przygotowywaniu kiermaszu świątecznego
  • Lektury i wykłady

 

Szkoła utrzymywana jest z czesnego wpłacanego przez rodziców co miesiąc. Umowa podpisywana jest na rok szkolny.

 

Posiadamy tytuł Szkoły z klasą.

Jeśli chcecie bliżej nas poznać, klikajcie w zakładki naszej strony, a najlepiej odwiedźcie nas sami!