Historia Gimnazjum

Rozwój gimnazjum waldorfskiego w Warszawie

Społeczne Gimnazjum nr 31 na warszawskiej Woli powstało w 2001 roku w efekcie zmian wynikających z  reformy oświatowej: powołano 6-klasową szkołę podstawową i 3-klasowe gimnazjum. Klasa 1 gimnazjum powstała wówczas z 7 klasy Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71, analogicznie 2 klasa gimnazjum z 8 klasy szkoły podstawowej i klasa 3 gimnazjum licząca wówczas 17 osób, utworzona z absolwentów Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71.

 

Trwają obecnie starania o nadanie gimnazjum miana waldorfskiego, jako kontynuacji szkoły podstawowej. Wielu nauczycieli uczących w obu placówkach mają ukończone, lub są w trakcie kursów/studiów z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Kolegium nauczycieli obu szkół wspólnie pracuje pedagogicznie i organizacyjnie w zarządzaniu placówkami.

 

Wspólne jest kalendarium - święta i inne imprezy społeczno-kulturalne z udziałem rodziców, co stwarza rodzinną atmosferę i daje poczucie wspólnoty.