ARCH Rada Rodziców

Szanowni Państwo

W związku z wygraniem konkursu na wynajem budynku zlokalizowanego przy ulicy Wolność 2a,  przed naszą szkołą otwierają się perspektywy znaczącego, blisko trzykrotnego powiększenia powierzchni użytkowej, której brak doskwiera nam w ostatnich latach coraz bardziej. W nowym budynku o powierzchni blisko 1800 mkw.  docelowo mogłyby się znaleźć między innymi pracownie lekcyjne, aula, klasy gimnazjum, a w niedalekiej  przyszłości również pierwsze w Polsce liceum waldorfskie.

Stoi przed nami ogromne wyzwanie doprowadzenia budynku do stanu, w którym będzie się można do niego wprowadzić. Stąd zwracamy się z apelem do wszystkich rodziców i sympatyków naszej szkoły, o realne włączenie się w prace zmierzające do wyremontowania nowego budynku szkoły.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować spotkanie, na którym zarysujemy plan działań i podzielimy się zakresem obowiązków w ramach tego złożonego i ambitnego zadania. Każda forma pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia będzie mile widziana.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa o pomoc w poszukiwaniu sponsorów i darczyńców, którzy mogliby wesprzeć nasze plany finansowo i rzeczowo. Wpłat można dokonywać na numer konta Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71, ul. Staszica 11A, 01-188 Warszawa; 45 1020 1185 0000 4002 0016 8534 PKO PB XVIII O/W-wa z dopiskiem "remont budynku szkoły", a w sprawie darowizn wyposażenia budynku prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. +48 22 631 54 78)".