Sztuka

Gimnazjum Waldorfskie - sztuka

Bardzo ważną rolę w naszym gimnazjum pełnią przedmioty artystyczne. W plan zajęć obowiązkowych wpisane są muzyka, warsztaty w drewnie, malowanie. Mamy chór i zespół instrumentalny. Gimnazjaliści grają na wielu instrumentach muzycznych w ramach zajęć z naszymi nauczycielami (grupa gitarowa, zespół), jak również w ramach lekcji głównej, w czasie której artyzm wyrażony jest w wielu formach: wspólne granie na fletach, bongosach, malowanie, samodzielne sporządzanie map, rysunków na lekcjach geografii, biologii, modelowanie itp.


Wielu z naszych uczniów uczestniczy w zajęciach tanecznych (tańce ludowe i irlandzkie) i plastycznych. Od lat działa kółko teatralne - wielokrotnie uczestniczyliśmy w Festiwalu Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych i konkursach recytatorskich, odnosząc w nich znaczne sukcesy.

 

Zobacz:

- Plan zajęć pozalekcyjnych