Wyniki

Porównanie średnich wyników egzamininów gimnazjalnych w Społecznym Gimnazjum Waldorfskim nr 31 w Warszawie i w powiecie warszawskim

 

Rok

szkolny

Wynik średni (%)
Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

Gimnazjum nr 31

w Warszawie

Powiat

warszawski

Gimnazjum nr 31

w Warszawie

Powiat

warszawski

2001/2002 34,26 - 26,53 -
2002/2003 39,00 - 39,11 -
2003/2004 35,54 31,66 32,23 29,55
2004/2005 43,36 32,00 31,36 31,32
2005/2006 40,56 35,19 24,78 32,22
2006/2007 - - - -
2007/2008 37,80 - 34,20 -
2008/2009 37,83 34,37 25,33 30,50
2009/2010 36,67 29,66 29,00 29,39
2010/2011 32,50 31,46 28,75 27,73
2011/2012 - - - -
2012/2013        
2013/2014        
2014/2015        
2015/2016