Zarząd TRPRS


W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyły się wybory do Zarządu Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera. Zarząd ukonstytuował się w składzie:
 
Justyna Sawicka  - przewodnicząca zarządu
 
Elżbieta Wilczyńska-Lewandowska  - skarbnik
 
Magdalena Konstantynowicz - sekretarz
 
Zofia Maciejowicz - członkini zarządu
 
Małgorzata Przychocka - członkini zarządu
 
Małgorzata Smetaniuk-Kukier - członkini zarządu
 
Wiesław Chodnik - członek zarządu
 
 
Zarząd TRPRS wyznaczył daty zebrań na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017. Terminy spotkań podane są na tablicy informacyjnej obok stołówki. Prosimy o zgłaszanie wszelkich spraw należących do kompetencji Zarządu TRPRS, zwłaszcza związanych z finansami i organizacją prowadzonych przez TRPRS placówek. Zakres obowiazków Zarządu Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Waldorfskiej określa statut szkoły.