Zarząd TRPRS


Szanowni Państwo.
 
  W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyły się wybory do Zarządu Towarzystwa Rozwoju Pedagogiki Rudolfa Steinera.
Zarząd ukonstytuował się w składzie:
 
Justyna Sawicka  - Przewodniczący Zarządu TRPRS
Elżbieta Wilczyńska-Lewandowska  - Skarbnik Zarządu TRPRS
Magdalena Konstantynowicz - Sekretarz Zarządu TRPRS
Wiesław Chodnik - Członek Zarządu TRPRS
Zofia Maciejowicz - Członek Zarządu TRPRS
Małgorzata Przychocka - Członek Zarządku TRPRS
Małgorzata Smetaniuk-Kukier - Członek Zarządu TRPRS
 
 
  Zarząd TRPRS wyznaczył daty zebrań na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017
Terminy spotkań podane są na tablicy informacyjnej obok stołówki.
  Prosimy o zgłaszanie wszelkich spraw należących do kompetencji Zarządu TRPRS, zwłaszcza związanych z finansami i organizacją prowadzonych przez TRPRS placówek.